CD&V Zoersel en CD&V Malle eensluidend: 4 grote windmolens hebben geen plaats zo dicht bij de dorpskernen

Van 7 mei tot en met 5 juni loopt het openbaar onderzoek over de aanvraag tot het plaatsen van 4 windturbines op en rond het industrieterrein op de grens van Malle en Zoersel. Drie molens zijn gepland op het grondgebied van Malle, één op het grondgebied van Zoersel. Gedurende deze periode kunnen opmerkingen geformuleerd worden. CD&V Zoersel en CD&V Malle nemen alvast een duidelijk negatief standpunt in.

In het najaar van 2018 raakte bekend dat drie bedrijven, onder begeleiding van Encon, vier windturbines willen plaatsen in en rond het bedrijventerrein te Malle. De voorziene inplantingsplaatsen bevinden zich echter op korte afstand van de dorpskernen van Westmalle, Oostmalle en Zoersel, waardoor er aanzienlijke gevolgen zullen zijn voor de omwonenden. Er rezen dan ook veel vragen en er vormde zich ook een actiegroep (Windstil). Deze startte een petitie op en riep daarmee de schepencolleges van de twee betrokken gemeenten op om een vergunningsaanvraag voor de windturbines op die plaatsen negatief te beoordelen.

CD&V Zoersel sloot zich aan en stelde dezelfde vraag uitdrukkelijk aan het Zoersels schepencollege. Dat nam eerst een afwachtende houding aan, maar gaf nadien toch gevolg aan de oproep. Tegelijkertijd riep het de bedrijven op om een nieuwe start te nemen en een participatieproject op te zetten, in de hoop zo meer draagvlak te creëren bij de buurtbewoners.

Het bestuur van Malle gaf wel snel gevolg aan de oproepen van de actiegroep. “CD&V trok het afgelopen jaar met de slogan ‘levenskwaliteit’ naar de kiezer. Als we consequent omgaan met onze overtuiging, steunen we de aanvraag voor windturbines op geringe afstand van drie dorpskernen niet. Rentmeesterschap zit in ons politieke DNA. We willen zorg dragen voor de huidige en toekomstige generaties inwoners van de Malle en Zoersel. In die visie heeft het huidige project geen plaats.”, aldus Yannis Leirs, jongerenvoorzitter van CD&V Malle.

 In maart ll werden de inwoners van beide gemeenten uitgenodigd voor een toelichtingsvergadering. De plannen werden immers aangepast, zo luidde het vanwege de initiatiefnemers. 

De nieuwe aanvraag kan alvast niet op enige instemming rekenen vanwege de CD&V-afdelingen Zoersel en Malle. Wel integendeel.

“Aan de aanvankelijke plannen is niets veranderd.”, stellen Katrien Schryvers, Vlaams parlementslid en Zoersels gemeenteraadslid en Wim Jordens, schepen voor Openbare Werken in Malle, “Men is helemaal niet tegemoetgekomen aan de gefundeerde bekommernissen van de omwonenden. Windturbines staan niet op hun plaats vlakbij drie dorpskernen.”

“Uiteraard zijn wij van mening dat er volop moet worden ingezet op het waarmaken van de klimaatdoelstellingen. Alternatieve vormen van energievoorziening zijn daarbij een belangrijk element. Dit neemt echter niet weg dat wanneer men windturbines wil plaatsen, er ook rekening moet worden gehouden met de omgeving en de omwonenden. ”, vult Luc Kennis, CD&V-gemeenteraadslid en voormalig schepen in Zoersel aan.

Ook in het participatievoorstel kunnen CD&V Zoersel en CD&V Malle zich allerminst vinden. “Inwoners van Malle en Zoersel zouden in totaal voor 20 procent van het investeringsbedrag aan het project kunnen deelnemen, en dit telkens voor een bedrag van maximum 5000 euro per persoon. Dit betekent dat de lusten voor iedereen zijn, terwijl de lasten moeten gedragen worden door de onmiddellijke buurtbewoners,” zo klinkt het nog, “ Dit zal niet helpen om meer draagvlak te creëren, maar mogelijk wel nog meer ongenoegen.”

 CD&V Zoersel laat alvast weten dinsdag tijdens de gemeenteraad in Zoersel een oproep te doen aan het schepencollege om een negatief advies te geven. “We willen zo de vraag van actiegroep Windstil om vanuit het gemeentebestuur een negatief advies te formuleren ten aanzien van de plannen voor de vier windturbines in en rond het bedrijventerrein op de grens tussen Malle en Zoersel kracht bijzetten.”, zo besluiten Katrien Schryvers en Luc Kennis.

Lees de reacties ()
Lees de reacties () Verberg reacties

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.